Kurbanlık satışımız başlamıştır.

Faydalı Bilgiler

Etlerden Bulaşan Hastalıklar var mı?

Günümüzde kesimden önce ve sonra yapılmakta olan veteriner kontrolleri sayesinde etlerden geçen çeşitli hastalıklar ve parazitler önemli ölçüde önlenmektedir. 

Ölmezler Et Entegre Tesisi olarak insan sağlığına çok dikkat ediyoruz. Kesimden önce hayvanın genel sağlık durumunu inceliyor önemli hastalık belirtileri gösteriyorsa kesime sokmuyoruz. 

Kesimden sonra ise karaciğer, akciğer, dalak ve lenf yolları dikkatlice muayene ediliyor. İnsanlara zarar verecek herhangi bir hastalık belirtisi gösteren etler derhal imha ediliyor. Sağlıklı etlerde ise kurallara uygun olarak bekletme, parçalama ve paketleme işlemlerine geçiliyor.

Bu işlemler sırasında çalışan kişilerin hastalıksız ve aletlerin, çalışılan ortamın, araçların, sağlık kurallarına uygun olmasını sağlıyoruz. Bu şartların herhangi birindeki eksiklik etlerin hastalık saçar hâle gelmesine neden olduğunu biliyor ve bu konuda çok dikkatli davranıyoruz.

Bu kontrollerin yapılmadığı durumlarda insana bulaşabilecek hastalıklar, Salmonello,Şap,Çiçek,Sığır vebası,Verem,Ruam,Kuduz,Şarbon gibi hastalıklardır.